Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych, jego spełnienie jest potwierdzone w drodze audytu przeprowadzonego przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN – MED uzyskało certyfikat spełniania standardów w następujących obszarach:

1. Zarządzanie firmą
2. Usługi szkoleniowo-rozwojowe
3. Kompetencje kadry
4. Organizacja i logistyka usług