Cieszymy się, że z roku na rok konferencja w Giżycku zyskuje coraz większe uznanie w środowisku firm i pracowników zajmujących się niezwykle ważnym obszarem działalności placówek służby zdrowia. Znaczenie sterylizacji we współczesnej medycynie rośnie wraz z postępem nauk medycznych, rozszerzaniem technik terapii i leczenia, potrzebą poprawienia jakości świadczonych usług, a także ze wzrostem świadomości pacjentów. […]