Nasza firma z sukcesem przeszła procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP. Dzięki temu na szkolenia prowadzone przez Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED mogą Państwo otrzymać dofinansowanie do 80% ! Pełny katalog dofinansowanych szkoleń pod tym linkiem. Jeśli Twoja firma jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem możesz ubiegać się o dofinansowanie szkolenia z funduszy […]

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych, jego spełnienie jest potwierdzone w drodze audytu przeprowadzonego przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, […]