Rozwijamy się ! Nasza oferta doskonalenia dla kadr medycznych rozszerzyła się o certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji (PRC i ERC) kursy. W dniach 15-16 października we współpracy z IPR EMERGENCY Marcin Rybakowski zrealizowaliśmy w Giżycku dla 17 ratowników medycznych certyfikowany kurs ALS. Intensywny kurs poprowadzili instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki). W programie kursu przede wszystkim były ćwiczenia […]

21 października zakończyliśmy kurs doskonalący dla 14 ratowników medycznych z Elbląga i Braniewa. Trzy zjazdy dwudniowe pozwoliły uczestnikom bez problemu połączyć pracę z doskonaleniem zawodowym. Pogoda nam sprzyjała. Część zajęć mogliśmy poprowadzić w terenie. Gratulujemy zdania egzaminu. Zapraszamy na kolejną edycję kursu za 120 pkt. do Elbląga już 17 listopada. Zapraszamy na fotorelację !