Na rynku szkoleń ratowniczych działamy od 2009 roku. Możemy pochwalić się wysoką jakością prowadzonych kursów, warsztatów i seminarium. Szczególny nacisk kładziemy na bezpośredni (nie w systemie on-line !) kontakt naszych instruktorów z uczestnikami oraz prowadzenie ćwiczeń metodą symulacji medycznej w grupach nie przekraczających 8-10 os. na jednego trenera.

Nasza oferta to:

 • kurs doskonalący dla ratowników medycznych – akredytacja Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie działającego w imieniu Ministra Zdrowia
 • seminaria i warsztaty dla ratowników medycznych zatwierdzone przez Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Ratunkowej na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775)
 • kursy z BLS + AED dla lekarzy i lekarzy dentystów – wpis w rejestrze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie (Nr wpisu 60-000080-001-0000)
 • kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy na mocy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – akredytacja Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego działającego w imieniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (Decyzja nr 4/09 z 17.07.2009 r.)
 • kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • organizacja i współorganizacja konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu medycyny ratunkowej oraz sterylizacji wyrobów medycznych i profilaktyki zakażeń szpitalnych

Jesteśmy wpisani do:

 • Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr ewidencyjny 2.28/00019/2016.
  Umożliwia to nam prowadzenie kursów finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • Bazy Usług Rozwojowych – informacja o wpisie.

Ponadto posiadamy certyfikat spełniania Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0.

Nasza kadra:

 • lek. med. Jacek Kowalczyk – I 0 specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, z-ca ordynatora Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy Poliklinika MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Wojewódzki Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2011-2016
 • lek. med. Małgorzata Prządak – specjalizacja z medycyny ratunkowej, od 2007 starszy asystent Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy Poliklinika MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • dr Paweł Jastrzębski – studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Ratownik medyczny. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Kierownik Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa. Kierownik i wykonawca projektów badawczych. Obecnie członek zespołu badawczego zajmującego się powstaniem polskiego opatrunku hemostatycznego IV generacji na głębokie rany klatki piersiowej i kończyn (projekt „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe”). Autor licznych publikacji z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa taktycznego w działaniach specjalnych. Ratownik WOPR, policyjny instruktor wyszkolenia strzeleckiego, policyjny instruktor taktyki i technik interwencji.
 • mgr Tadeusz Miłowski – ratownik medyczny. Asystent na Wydziale Nauk Medycznych Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Koordynator SOR Poliklinika MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Członek Zespołu Oceny Jakości Systemu PRM przy Wojewodzie warmińsko-Mazurskim. Instruktor Symulacji Medycznej Medsimlinz Austria. Ukończone kursy: organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach, przygotowanie szpitala do pracy w przypadku zdarzeń masowych, podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych AED, Kurs ACLS, PALS Provider, BTLS Pediatric, BTLS Advanced, zaawansowane zabiegi reanimacyjne. Sędzia w zawodach krajowych i międzynarodowych z ratownictwa medycznego.
 • mgr Mariusz Grażewicz – ratownik medyczny. Asystent na Wydziale Nauk Medycznych Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Ratownik SOR Poliklinika MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, ratownik w LPR. Instruktor Symulacji Medycznej Medsimlinz Austria. Ukończone kursy: organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach, przygotowanie szpitala do pracy w przypadku zdarzeń masowych, Kurs ACLS, PHTLS Provider, ITLS Advanced, PALS Provider.
 • mgr Kamil Krzyżanowski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kierunek Bezpieczeństwo Narodowe. Ratownik medyczny. Asystent  w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej Wydział Nauk o Zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny. Wykładowca w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunku: Ratownictwo Medyczne. Od 2000 r. ratownik medyczny w zespołach specjalistycznych „S” oraz podstawowych „P”, od 2016 dyspozytor w CPR i ratownik medyczny w Izbie Przyjęć Szpital w Tczewie.
 • mgr Mirosława Borowa ratownik medyczny, pielęgniarka systemu. Wykładowca w Instytucie Nauk Medycznych Kierunek Ratownictwo Medyczne Uczelnia  Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Pielęgniarka zespołu „S” i kierownik zespołu podstawowego „P”.  W okresie VI-IX karetki wypadkowe w NZOZ Impuls w Spychowie (7 sezonów, do chwili obecnej). Ukończone kursy: kwalifikacyjny anestezjologia i intensywna opieka, kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego, doskonalący dla dyspozytorów medycznych, kurs ITLS, specjalistyczny z resuscytacji krążeniowo–oddechowej, specjalistyczny z organizacji pomocy w wypadkach masowych i katastrofach, zaawansowane zabiegi resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci (PALS).
 • mgr Agnieszka Gosk psycholog – staż pracy 12 lat, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej specjalizacja – psychologia społeczna. Studia podyplomowe z zakresu Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej. Prowadzi szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej ofiarom wypadków i służbom ratowniczym oraz szkolenia z tematyki defusing i debriefing dla ratowników medycznych.
 • mgr Dominika Buczyńska psycholog – staż pracy 15 lat, Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii specjalizacja psychologia zdrowia, studia podyplomowe z zakresu Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej, kurs z zakresu Psychologia negocjacji kryzysowych, Europejskie Warsztaty Stres Traumatyczny.