Informujemy, że Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED Danuta Piórkowska otrzymała pomoc finansową z UE. Grant w wysokości 23 535,33 zł z Projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”. Wsparcie udzielone zostało w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.