Od stycznia 2014 do lipca 2015 zrealizowaliśmy dla Grupy Primus s.c. z Olsztyna w ramach projektu „Ambulans wiedzy” dziewięć rodzajów kursów/szkoleń z zakresu medycznych czynności ratunkowych dla 54 ratowników medycznych i pielęgniarek systemu z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt „Ambulans wiedzy” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet […]