Od stycznia 2014 do lipca 2015 zrealizowaliśmy dla Grupy Primus s.c. z Olsztyna w ramach projektu „Ambulans wiedzy” dziewięć rodzajów kursów/szkoleń z zakresu medycznych czynności ratunkowych dla 54 ratowników medycznych i pielęgniarek systemu z województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt „Ambulans wiedzy” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Uczestnicy projektu mieli możliwość uzyskania 228 pkt edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego !

Rodzaje szkoleń:

1. Kurs doskonalący – 120 pkt

2. EKG i elektroterapia dla ratowników – 16 pkt

3. Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia i toksykologia w medycynie ratunkowej – 12 pkt

4. Postępowanie w urazach przedszpitalnych – 16 pkt

5. Zagrożenia środowiskowe – 8 pkt

6. Postępowanie w zdarzeniach masowych – 8 pkt

7. Psychologia w systemie ratownictwa medycznego – 16 pkt

8. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych – 16 pkt

9. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci – 16 pkt

Zajęcia prowadzone były przez doświadczoną kadrę lekarzy, ratowników i psychologów oraz nauczycieli akademickich Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Terminy szkoleń (raz w miesiacu) były dostosowane do możliwości uczestników.

Kurs i warsztaty odbywały się w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach i Hotelu ZAMEK w Rynie. Ratownicy mieli zapewniony nocleg i wyżywienie, a wieczorem po zajęciach mogli zregenerować swój organizm korzystając z basenu, sauny i jaccuzi.