W okresie od września 2012 r. do stycznia 2014 r. w ramach projektu „Akademia Ratownika – szkolenie kwalifikacyjne z ratownictwa medycznego” zrealizowaliśmy kurs doskonalący (120 pkt.) i szkolenia specjalistyczne (84 pkt.) dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego. Projekt obejmował następujące kursy: Farmakoterapia  w stanach zagrożenia życia i toksykologia w medycynie ratunkowej EKG i elektroterapia […]