W czerwcu 2015 r. przygotowaliśmy dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przypadki wirtualnego pacjenta jako modyfikacja programu nauczania i jakości kształcenia na kierunku lekarskim w zakresie medycyny ratunkowej oraz ortopedii i traumatologii. Naszym zadaniem było opracowanie, przygotowanie i napisanie w formie pliku tekstowego oraz odpowiednich plików zdjęciowych: 4 przypadków klinicznych „wirtualny pacjent” o charakterze […]