W dniach 18-19 sierpnia zrealizowaliśmy dla ratowników medycznych w Elblągu kurs z zakresu konikopunkcji, odbarczania odmy, dostępu doszpikowego, znieczulania nasiękowego i szycia ran. Autorski program szkolenia opracowany przez naszych prowadzących – Tadeusza Miłowskiego i Mariusza Grażewicza – miał na celu przygotowanie ratowników medycznych do wykonania zabiegów interwencyjnych w sytuacjach szczególnych, które mogą zdarzyć się w czasie […]

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED w Giżycku jest jednym z niewielu podmiotów w Polsce, który uzyskał zgodę w maju br. na prowadzenie kursów doskonalących dla ratowników medycznych w 2018 r. Akredytacja Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie nr 040/2018