Rozwijamy się ! Nasza oferta doskonalenia dla kadr medycznych rozszerzyła się o certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji (PRC i ERC) kursy. W dniach 15-16 października we współpracy z IPR EMERGENCY Marcin Rybakowski zrealizowaliśmy w Giżycku dla 17 ratowników medycznych certyfikowany kurs ALS. Intensywny kurs poprowadzili instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki). W programie kursu przede wszystkim były ćwiczenia w małych grupach (do 8 osób na 2-3 instruktorów) przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Zapraszamy na fotorelację !