VI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych” odbyła się w dniach 20-22 lutego w Giżycku. Zgromadziła ponad 200 uczestników z 13 województw i 73 miast Polski oraz przedstawicieli 20 firm.

Patronat Główny objęło Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej. Patronat Honorowy sprawowali: Burmistrz Miasta Giżycka, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Patronat Medialny: Zakażenia XXI wieku – Pismo Naukowe Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Forum Zakażeń – Czasopismo Naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej.

Tematyka konferencji, jak co roku kierowana jest do pracowników i kierowników Centralnych Sterylizatorni oraz osób nadzorujących procesy dekontaminacji w zakładach opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach zabiegowych, gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych. Zawsze staramy się, by część konferencji przeznaczyć dla innych grup zawodowych w obszarze medycznym. W latach poprzednich były to zagadnienia związane z leczeniem trudno gojących się ran, problemami na bloku operacyjnym. W tym roku, w pierwszym dniu konferencji, odbyło się 8 wykładów i 3 warsztaty szkoleniowe.

Dominowała szeroko pojęta Higiena Szpitalna i związane z tym zagrożenia epidemiczne XXI wieku. Oczywiście nie mogło zabraknąć aktualnych informacji o „superbakterii” Klebsiella pneumoniae NDM-1, potocznie zwanej New Delhi, o zagrożeniach związanych z odrą, o niełatwej pracy pielęgniarek epidemiologicznych, szybkim wykrywaniu ognisk epidemicznych, prowadzeniu analiz epidemiologicznych, wdrażaniu procedur izolacji oraz modyfikacji procedur zapobiegawczych.

Cieszymy się, że uczestnikami konferencji były pielęgniarki epidemiologiczne, pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Dla nich bardzo interesujące wykłady przedstawili m.in.: Dyrektor WSSE w Olsztynie Janusz Dzisko, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa dr Paweł Grzesiowski, Wiceprzewodnicząca Anna Tymoczko, Konsultant Wojewódzki ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego Barbara Plewik, dr mikrobiologii Emilia Szostek-Drwal. Dziękujemy bardzo, że były z nami: Maria Danielewicz – Przewodnicząca OIPiP w Olsztynie, Dorota Kosiorek – Sekretarz OIPiP i Ewa Romankiewicz – Przewodnicząca Komisji Epidemiologicznej.

Kolejne dwa dni konferencji to 12 wykładów i 6 warsztatów szkoleniowych z zakresu procedur dezynfekcji, sterylizacji i dekontaminacji. Wszystkie poruszane zagadnienia były bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta i personelu pracującego w obszarach medycznych, a w szczególności w kontekście odpowiedzialności zarządzających placówką medyczną. Dlatego niezwykle ciekawym był wykład prof. Roberta Latosiewicza z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie „Odpowiedzialność prawna w zakażeniach szpitalnych”.

Aktualizowanie wiedzy w środowisku medycznym jest bardzo ważne ze względu na dynamicznie rozwijająca się medycynę zabiegową  i związany z tym rozwój instrumentarium medycznego (np. mikrochirurgia, robotyka i implantologia), które trafia do Centralnych Sterylizatorni celem ponownego przygotowania do użycia (reprocesowania). Uważamy, że największą wartością dodaną takich konferencji jak ta w Giżycku, jest spotkanie osób zmagających się na co dzień w swojej pracy z problemami  związanymi z  dekontaminacją medyczną i możliwość wymiany doświadczeń własnych  oraz dzielenie się wiedzą praktyczną.

Łącznie 20 wykładów i 9 warsztatów przez trzy dni!

Organizatorzy i uczestnicy konferencji otrzymali pisma z gratulacjami i życzeniami od Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia – p. Grety Kanownik oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego – dr n. med. Anny Szczypta.

Serdecznie zapraszamy za rok na kolejną edycję, którą planujemy na drugą połowę lutego 2020 r.