W okresie październik 2012 – czerwiec 2014 przeprowadziliśmy specjalistyczne szkolenia w ramach projektu „Praktyka drogą do sukcesu”.

Projekt obejmujmował:

 1. Masaż tensegracyjny w normalizacji napięcia mięśniowego i działaniach przeciwbólowych
 2. Zajęcia dodatkowe z masażu – po szkoleniu z „masażu tensegracyjnego”
 3. Elementy masażu i usprawniania ruchowego w opiece paliatywnej
 4. Masaż gorącymi kamieniami, bańką chińską i Anty-Aging w ofercie SPA
 5. Przemieszczanie i asekuracja osób niepełnosprawnych a ergonomia pracy w zawodach medycznych
 6. Masaż klasyczny i relaksacyjny w kosmetyce
 7. Elementy ratownictwa wodnego
 8. Choreoterapia i teatroterapia dla terapeutów zajęciowych
 9. Makijaż kamuflujący, korekta twarzy
 10. Makijaż charakteryzatorski – sceniczny
 11. Efekty specjalne w charakteryzacji

 

Realizatorem projektu była Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie.

Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.