Kolejne doskonalenie zawodowe ratowników medycznych z Elbląga za nami.
1 i 2 września przeprowadziliśmy warsztaty „Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych” zgodnie z wytycznymi ALS 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji. Każde szkolenie staramy się poprowadzić na jak najwyższym poziomie, dlatego zajęcia w Elblągu prowadziło 3 instruktorów: Tadeusz Miłowski, Mariusz Grażewicz i Krzysztof Rąkowski, w małych grupach, z zastosowaniem różnych technik – dyskusja, praktyczne nauczanie umiejętności oraz ćwiczenia w warunkach symulowanych sytuacji klinicznych, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów i rozwijanie umiejętności kierowania zespołem.
Uczestnicy ćwiczyli swoje umiejętności, mając do dyspozycji fantomy Ambu Cardiac Care i Laerdal Megacode Kelly Advanced VitalSim, defibrylatory Zoll M i E-series.
Dziękujemy Hospicjum Elbląskiemu za doskonałe warunki do realizacji wykładów i ćwiczeń.

Zapraszamy na fotorelację: