Dla ratowników medycznych kurs i warsztaty:
1. Kurs doskonalący    5-R-161-2016  Termin: 08.10 – 06.11.2016
2. Zaawansowane zabiegi resyscytacyjne dla osób dorosłych 16 pkt   listopad 2016
3. EKG i elektroterapia dla ratowników  16 pkt    listopad/grudzień 2016

Dla ratowników WOPR, strażaków OSP, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej:
1. Recertyfikacja i Kurs KPP – listopad/grudzień 2016