W okresie grudzień 2012 – sierpień 2013 zrealizowaliśmy szkolenia dla ratowników WOPR w ramach projektu „MAZURSKA KAMIZELKA RATUNKOWA” z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Celem projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia 40 uczestników pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Realizatorem projektu była firma TECHPAL Sp. z o.o  z Olsztyna

Nr Projektu POKL.06.01.01.-28-118/12-00 Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki