Rejestracja przez wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, i przesłanie nie później niż do 08.02.2019 r. mailem na adres: konferencjagizycko2019@gmail.com oraz dokonanie płatności w ciągu 14 dni od daty przesłania deklaracji zgłoszeniowej, nie później niż 18.02.2019 r.