Rejestracja przez wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, i przesłanie nie później niż do 15.02.2020 r. mailem na adres: konferencjagizycko2020@wp.pl oraz dokonanie płatności w nieprzekraczalnym terminie od 26 stycznia do 15 lutego 2020 r.
Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną, oryginał do odbioru przy rejestracji na Konferencji.