VII KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
„Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”

GIŻYCKO 26 – 28 luty 2020 r.

Wykłady i warsztaty prowadzą

Program konferencji

8:00 -9:00

Rejestracja uczestników VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

9:00 – 9:20

Oficjalne otwarcie VII Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych” – Prezes PSSM Dorota Kudzia-Karwowska

Wykłady - I Sesja 9:30- 11:00

9:20 – 10:00

„Check – lista w gabinecie dentystycznym, czyli co na pewno sprawdzi inspekcja sanitarna” – mgr piel. Barbara Plewik Kierownik oddz. Epidemiologii WSSE Olsztyn,
„Rozwiązania techniczne i funkcjonalne podręcznej sterylizatorni”  mgr inż. Magdalena Kisiel Kierownik Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE Olsztyn

10:00 – 10:30

„Etiologia i patogeneza zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych” – dr mikrobiologii Emilia Szostek-Drwal OptiMed

10:30 – 11:00

„Wyzwania i nowoczesne rozwiązania w reprocesowaniu narzędzi” – Schülke Polska mgr Jędrzej Gromadecki

11:15 – 11:45

OTWARCIE STOISK FIRMOWYCH – SPOTKANIE Z FIRMAMI PRZY KAWIE

WARSZTATY

11:45 – 14:45

Uczestnicy podzieleni na 4 grupy. Godziny zmian między grupami: 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

  • „Gdzie ukrywają się drobnoustroje i jak je skutecznie redukować?” – MEDILAB

  • „Świadomość – pierwszy krok do otrzymania wyrobu sterylnego” – AMED

  • „Zastosowanie pomiaru ATP w zapobieganiu zakażeniom poprzez monitorowanie czystości w szpitalu” – 3M

  • „Miejsce Kierownika CS w zinformatyzowanym szpitalu” – ELMI

15:00 – 15:45

Lunch

Wykłady - II sesja 15:45-17:15

15:45 – 16:15

„Krytyczne punkty kontroli procesu mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych” – DR WEIGERT

16:15 – 16:45

„Koncepcja 15.30” – MMM POLSKA

16:45 – 17:15

„Jak efektywnie wykorzystać system dekontaminacji pomieszczeń” – MC POLSKA

 

20:00

 

WIECZÓR WSPOMNIEŃ NESTORÓW POLSKIEJ STERYLIZACJI
„JAK TO ZE STERYLIZACJĄ BYŁO”

Wykłady - I Sesja 9:30-11:00

9:30 – 10:00

„Historia rozwoju systemu bariery sterylnej w Polsce na bazie własnych
doświadczeń” – STERIGAT Zbigniew Dec

10:00 – 10:30

„Sterylizacja nadtlenkiem wodoru – kwalifikacja sprzętu oraz prawidłowe
przygotowanie wsadu” – MEDIA MED Michał Strzyżewski i Cezary Gąska

10:30 – 11:00

„Kontrola obiegu narzędzi medycznych w szpitalu przy zastosowaniu programu
SYNAPSISS” – INFORMER MED Jacek Janczewski

11:00 – 11:30

STOISKA FIRMOWE – SPOTKANIE Z FIRMAMI PRZY KAWIE

Wykłady - II Sesja 11:30-13:00

11:30 – 12:00

„Zapobieganie zakażeniom drobnoustrojami wytwarzającymi spory poprzez
skuteczne zastosowanie dezynfekcji wysokiego poziomu” – MEDILAB
dr n. med. Justyna Piwowarczyk

12:00 – 12:30

„Bezpieczeństwo i precyzja – nowoczesne metody dozowania preparatów
dezynfekcyjnych” – ECOLAB mgr Maciej Jagoda

12:30 – 13:00

„System sterylnej bariery – nowatorskie podejście do kontenerów firmy Aesculap Chifa” – Aesculap Chifa Maciej Szyfter

13:00 – 14:15

Lunch

Warsztaty

14:15 – 16:15

Uczestnicy podzieleni na 5 grup. Godziny zmian między grupami: 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15

  • „Odbudowa zestawów chirurgicznych, jak poprawić stan instrumentarium w szpitalu” – Aesculap Chifa   Maciej Szyfter

  • „Zestawy zabiegowe i operacyjne Matoset jako system poprawy efektywności i bezpieczeństwa procedur medycznych” – TZMO

  • „Manualne przygotowanie narzędzi medycznych – innowacyjne technologie” – Schülke Polska 

  • Kontrola skuteczności mycia i dezynfekcji narzędzi oraz metody ich wstępnego przygotowania. Praktyczne zastosowanie systemu Fast Foam” – INFORMER MED Martyna Łachut i Jacek Janczewski

  • „Elektroniczny test Bowie Dicka, kontrola myjek i dezynfektorów oraz test PCD” – OMC Envag

20:00

Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji i przedstawicieli firm

Wykłady

9:00 – 9:30

„Odpowiedzialność zawodowa i prawna pracowników Centralnej Sterylizatorni”-
PSSM Małgorzata Nowicka

9:30 – 10:30

Zakończenie VII Konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od niego niezależnych.