VII KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA „NOWOCZESNA STERYLIZACJA WYROBÓW MEDYCZNYCH. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH”