VI KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
„Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”

GIŻYCKO 20 – 22 luty 2019 r.

Wykłady i warsztaty prowadzą

Patronat medialny

Program konferencji

9:00-9:50

Rejestracja uczestników konferencji z zakresu Higiena szpitalna

10:00 – 10:20

Uroczyste otwarcie I dnia VI Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” – Prezes PSSM Dorota Kudzia-Karwowska

Wykłady - I Sesja 10:20-12:40

10:20 – 10:50

Janusz Dzisko Dyrektor WSSE w Olsztynie

10:50 – 11:20

Szpital wobec zagrożeń epidemicznych XXI wieku – dr n. med. Paweł Grzesiowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

11:20 – 11:50

Wielolekooporna Klebsiella pneumoniae New Delhi w Polsce i woj. warmińsko-mazurskim
dr mikrobiologii Emilia Szostek-Drwal OptiMed

11:50 – 12:20

Czy w szpitalach województwa warmińsko-mazurskiego udało się sprostać wyzwaniom
stawianych przez Klebsiella pneumoniae New Delhi –
Barbara Plewik Konsultant Wojewódzki ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

12:20 – 12:40

Punkty krytyczne procesu dekontaminacji – ryzyko przeniesienia zakażeń
krwiopochodnych – Dorota Kudzia-Karwowska PSSM

12:40 – 13:10

Przerwa kawowa

Wykłady - II Sesja 13:10-14:30

13:10 – 13:40

Kontrole sanitarno-epidemiologiczne w podmiotach wykonujących procedury dekontaminacji – Anna Tymoczko Wiceprzewodnicząca SHL

13:40 – 14:10

Kontrola czystości w szpitalu jako prewencja zakażeń – 3M Aleksandra Górska

14:10 – 14:30

14:30 – 15:15 Lunch

Doświadczenia z 7-letniego dorobku w projektowaniu, wykonawstwie i funkcjonowaniu komór dekontaminacyjnych w szpitalach w Polsce. Perspektywy rozwoju – KLAROMED

Warsztaty 15:15-16:45

15:15 – 16:45

 • Hydrocon Aqua – innowacyjny preparat wspierający procesy gojenia się ran – ProjectMed
  Tomasz Surowiec

 • Pacjent nasz Focus! Jak to robić skutecznie? – Schülke Polska Łukasz Bartkowski

 • Audyt higieniczny Centralnej Sterylizacji – MEDILAB

8:30 – 9:30

Rejestracja uczestników konferencji z zakresu Sterylizacja medyczna

9:45 – 10:05

Oficjalne otwarcie VI Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”, powitanie uczestników –
Prezes PSSM Dorota Kudzia-Karwowska

Wykłady - I Sesja 10:05-11:35

10:05 – 10:35

Aktualne zagrożenia epidemiczne szpitalne i pozaszpitalne –
dr n. med. Paweł Grzesiowski Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

10:35 – 11:05

Odpowiedzialność prawna w zakażeniach szpitalnych – spojrzenie klinicysty i medyka sądowego – prof. dr hab. n. med. Robert Latosiewicz  Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
dr n. med. Michał Szeremeta i prof. dr hab. med. Anna Niemcunowicz-Janica
Zakład Medycyny Sądowej  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

11:05 – 11:35

Profilaktyka ekspozycji zawodowej wśród pracowników Centralnej Sterylizacji –
Medilab dr n. med. Justyna Piwowarczyk

11:35 – 12:00

Przerwa kawowa

Wykłady - II Sesja 12:00-14:00

12:00 – 12:30

Kontrole sanitarno-epidemiologiczne w podmiotach wykonujących procedury dekontaminacji w świetle najnowszych standardów dekontaminacji – Anna Tymoczko Wiceprzewodnicząca SHL

12:30 – 13:00

Monitorowanie procesu sterylizacji – 3M Aleksandra Górska

13:00 – 13:30

Prawidłowe przygotowanie instrumentarium medycznego do procesu dekontaminacji – Schülke Polska Marek Mrozek

13:30 – 14:00

Jak przygotować Centralną Sterylizatornię do walidacji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji – AMED Rafał Abramczyk

14:00 – 15:00

Lunch

Wykłady - III Sesja 15:00-17:30

15:00 – 15:30

Komory dekontaminacyjne – rozwiązania którego potrzebujesz – MCPOLSKA.PL

15:30 – 16:00

Odbudowa stanu instrumentarium chirurgicznego. Optymalizacja zestawu narzędziowego – Aesculap Chifa Maciej Szyfter

16:00 – 16:30

Optymalizacja procesu sterylizacji parowej – MMM Polska Łukasz Jankowski

16:30 – 17:00

Raport analizy procesów mycia i dezynfekcji maszynowej jako wstęp do walidacji procesów mycia i dezynfekcji maszynowej – Dr.Weigert Krzysztof Folta

17:00 – 17:30

Inteligentne rozwiązania w zakresie maszynowego mycia narzędzi w myjniach Belimed – INFORMER MED Szymon Pekowski

20:30

Kolacja

Warsztaty - 9:00-13:20

9:00 – 13:20

Uczestnicy podzieleni na 6 grup.
Godziny zmian między grupami: 9:40, 10:20, 11:25, 12:05, 12:50
Czas trwania każdego warsztatu 30 – 40 min.

  • Walidacja – ELMI

  • Optymalizacja zestawu narzędziowego – Aesculap Chifa

  • OMC Envag

  • Optymalizacja zaopatrzenia Bloku Operacyjnego w jałowe wyroby medyczne – TZMO

  • Sterylizacja plazmowa – STERIMED

  • Przykłady nowoczesnych rozwiązań w dziale centralnej sterylizacji – Sterigat

13:40

Uroczyste zakończenie VI Konferencji

14:00

Obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od niego niezależnych.