Fotorelacja z Vi Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”