V KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”

GIŻYCKO 15 – 16 luty 2018 r.

Wykłady i warsztaty prowadzą

Patronat medialny

Program konferencji

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników warsztatów „BLOK OPERACYJNY”

9:00 – 9:10

Powitanie uczestników

9:10 – 9:40

„Zakażenia związane z implantami ortopedycznymi” – wykład
prof. dr hab. n. med. Robert Latosiewicz Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Warsztaty

9:45 – 11:15

Uczestnicy podzieleni na 3 grupy
Czas trwania każdego warsztatu: 25 – 30 min.
Zmiana między grupami: 10:15 i 10:45

„Skuteczne zapobieganie niezamierzonej hipotermii śródoperacyjnej”

3M

„Obłożenia operacyjne”

TZMO

„Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna – zastosowanie ogrzewania płynów płuczących”

Ecolab

10:30 – 11:30

Rejestracja uczestników V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

11:30 – 11:40

Oficjalne otwarcie Konferencji, powitanie uczestników
Prezes PSSM Dorota Kudzia-Karwowska

Wykłady

11:40 – 12:05

„Skuteczność sterylizacji wyrobów medycznych wykonanych techniką selektywnego spiekania laserowego”
prof. dr hab. n. med. Robert Latosiewicz Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
mgr Emil Chodorski ChM Sp. z o.o. Lewickie/Białystok

12:10 – 12:35

„Nowoczesne metody zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Dezynfekcja przez zamgławianie”
Medilab

12:40 – 13:05

„Nowa technologia wytwarzania pary czystej do sterylizacji medycznej”
Stigen

13:10 – 13:35

„Kontrola procesów mycia i sterylizacji – wyzwania i zagrożenia”
AMED

13:40 – 14:05

„Dobór odpowiedniego Systemu opakowaniowego w konfrontacji z rzeczywistymi utrudnieniami”
Media-Med

14:10 – 15:00

Obiad

15:00 – 15:25

„Dezynfekcja powierzchni w obszarze medycznym”
ProjectMED

15:30 – 15:55

„Pomocna technologia – nowości w ofercie MCPOLSKA.PL

16:00 – 16:25

„Dekontaminacja endoskopów na podstawie badań i studium przypadków ze Światowego Forum Sterylizacji Bonn 2017”
3M

16:25 – 16:40

Przerwa kawowa

16:40 – 17:05

„Pierwszy krok w dekontaminacji narzędzi chirurgicznych – czy najważniejszy?”
Schülke Polska

17:05 – 17:30

„Pakowanie, transport i magazynowanie wyrobów medycznych”
Sterigat

17:30 – 17:55

„Wyzwania i Problemy związane z modernizacją Centralnej Sterylizatorni”
MMM

18:00 – 18:25

„Rola dekontaminacji wyrobów medycznych w ograniczaniu zakażeń szpitalnych”
Ecolab

18:30 – 18:50

„Wykorzystanie systemów firmy Ellab do walidacji oraz monitoringu dezynfekcji i sterylizacji”
Komender

20:30

Uroczysta kolacja dla uczestników V Konferencji 
Restauracja „Okrąglak” COS-OPO w Giżycku

Warsztaty

9:00 – 13:50

Uczestnicy podzieleni na 7 grup.
Godziny zmian między grupami: 9:40, 10:20, 11:25, 12:05, 12:50, 13:20
Czas trwania każdego warsztatu 30 – 40 min.


11:10 – 11:25 Przerwa Kawowa


„E-sterylizacja. Praca Centralnej Sterylizatorni bez dokumentacji papierowej”

ELMI

„Prawidłowa kontrola procesów mycia i dezynfekcji”

Media-MED

„Ocena jakości zgrzewów wykonywanych na zgrzewarkach szpitalnych”

SMS i FAMOS Holandia

„Bezpieczeństwo stosowania środków dezynfekcyjnych w Centralnej Sterylizatorni”

Medilab

„Mycie i dezynfekcja endoskopów elastycznych – możliwości spełnienia profilaktyki przeciwprionowej oraz możliwości weryfikacji programów dekontaminacji”

Dr. Weigert

„Mycie wyrobów medycznych i kontrola ich przydatności do dalszego użytkowania”

Sterigat

„Nowa technologia wytwarzania pary czystej do sterylizacji medycznej – podstawy prawne, wymagania techniczne”

Stigen

14:00

Uroczyste zakończenie V Konferencji, wręczenie podziękowań i certyfikatów

14:30

Obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od niego niezależnych.