Sterylizacja i dezynfekcja w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej

Czas trwania kursu: 8 godz. dydaktycznych, w tym teoria 5,5 godz. i praktyka 2,5 godz.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę jakie środki ostrożności zachować, aby praca w gabinecie była realizowana w warunkach higienicznych i bezpiecznych dla otoczenia osób w nim pracujących oraz klientów.

Program szkolenia

Wykłady

 1. Aseptyka i antyseptyka
 2. Kwalifikacja sprzętu i wyrobów medycznych do przeprowadzenia procesów mycia, dezynfekcji
  i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i  urządzeń, oraz prowadzenia kontroli procesów dekontaminacji i prowadzenia dokumentacji
 3. Gabinet a zapobieganie zakażeniom – wirus WZW typ B i C, HBV, HCV, HIV, Herpes simplex (wirus opryszczki)
 4. Przegląd preparatów do dezynfekcji, sporządzanie roztworów do dezynfekcji – zasady mycia i dezynfekcji w gabinecie. Biofilm w kosmetyce.
 5. Normy i procedury obowiązujące podczas sterylizacji
 6. Dokumentacja kontroli procesu sterylizacji
 7. Postępowanie z odpadami (karta przekazania odpadów, karta ewidencji,
  dokument potwierdzający unieszkodliwienie – DPU)
 8. Oczekiwania i wytyczne stacji sanitarno-epidemiologicznych

Zajęcia praktyczne

 1. Dekontaminacja (ciąg dekontaminacyjny, jak go zaprojektować)
 2. Skuteczne monitorowanie procesów – kontrola parametrów chemicznych, biologicznych i fizycznych. Testy szybkiego odczytu i inkubatory. Typy testów chemicznych. Testy biologiczne jako dowód w przypadku sądowych postępowań odszkodowawczych.

Uczestnik po ukończeniu kursu:

 • potrafi kontrolować procesy dekontaminacji (co, gdzie, czym i dlaczego)
 • wybiera skuteczne i w rozsądnej cenie preparaty dezynfekcyjne
 • potrafi zaprojektować ciąg dekontaminacyjny w gabinecie
 • prawidłowo przygotuje gabinet do kontroli służb sanitarnych

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Zapraszamy do kontaktu!