Uczestnicy:

  • ratownik medyczny
  • pielęgniarka
  • lekarz

Szkolenie skierowany jest do osób zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, OIT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe).

Cel kształcenia:

Wczesne rozpoznawanie dziecka w stanie niewydolności oddechowo-krążeniowej. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u dzieci.

Program:

Wykłady: Resuscytacja noworodka. Rozpoznanie dziecka poważnie chorego. Wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych. Zaburzenie rytmu serca. Opieka poresuscytacyjna.

Ćwiczenia: Podstawowe czynności resuscytacyjne. Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych. Udrażnianie dróg oddechowych. Stabilizacja kręgosłupa szyjnego – unieruchomienie. Dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki. Bezpieczna defibrylacja. Zaburzenia rytmu serca. Symulowane scenariusze, umiejętność oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych.

Ocena: W czasie zajęć podlegają ocenie umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych.

Program warsztatów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Został zatwierdzony przez Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej.

Czas trwania: 2 dni, 16 godzin dyd. – 8 godz. wykłady i 8 godz. ćwiczenia. Zajęcia praktyczne prowadzone w małych grupach – do 6 osób na 1 instruktora. Scenariusze symulacji na manekinach dziecka, niemowlęcia i noworodka, przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji, wkłucia doszpikowe).

Liczba uczestników: 10 – 12 osób.

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział 16 punktów edukacyjnych.

Koszt: 1.600 zł  

Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.