Uczestnicy:

  • lekarz SOR
  • ratownik medyczny
  • pielęgniarka

Cel kształcenia:

Umiejętność skutecznego rozpoznania bólu i jego leczenie w postępowaniu przedszpitalnym, wynika to z braku zrozumienia tej dolegliwości przez personel medyczny. Analiza rodzajów bólu w kontekście pozytywnej reakcji ze strony układu sygnalizacyjnego. Ocena skali bólu oraz nauka skutecznej, bezpiecznej i szybkiej terapii bólu przez zespół PRM.

Program:

Realizowany na podstawie aktualnych wytycznych ERC 2015 i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Załącznik nr 1 pkt 29).
Zajęcia prowadzi lekarz SOR lub ratownik medyczny – koordynator KSOR

Wykłady i ćwiczenia:

  • Rola i zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zdarzeniu masowym. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Podstawy zarządzania oddziałem ratunkowym przy masowym napływie poszkodowanych – priorytety działania.
  • Dekontaminacja.
  • Triage, segregacja medyczna dorosłych i dzieci.
  • Zarządzanie personelem medycznym i budowanie systemu zarządzania w sytuacji kryzysowej.
  • Przygotowanie szpitala na przyjęcie ofiar zdarzenia masowego. Rola szpitala koordynującego.
  • Organizacja działań ratunkowych w SOR – przygotowanie planów reagowania i procedur wewnątrzszpitalnych, gry symulacyjne.

Istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji zdarzenia masowego na oddziale SOR z udziałem pozorantów – zakres i czas szkolenia podlega wówczas indywidualnym ustaleniom z kierownictwem szpitala i SOR.

Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników: 8 – 14 osób lub personel SOR
Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział w warsztatach 8 punktów edukacyjnych.

Koszt: od 250 zł.
Szkolenie dla personelu SOR – koszt ustalany indywidualnie
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.