Postępowanie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej

Uczestnicy:

 • ratownik medyczny
 • pielęgniarka
 • lekarz
 • żołnierze i funkcjonariusze służb
 • zespoły i jednostki współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym

Cel kształcenia:

Opanowanie procedur służących zabezpieczeniu podstawowych czynności życiowych, a także zaopatrzenie ostrych stanów zagrożenia życia w warunkach przedszpitalnych w urazach i obrażeniach ciała. Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad postępowania ratunkowego u dzieci, kobiety ciężarnej i osoby starszej. Kształtowanie umiejętności postępowania w obrażeniach u dzieci i osób dorosłych z zastosowaniem obowiązujących procedur.

Obrażenia ciała spowodowane urazem są jedną z wiodących przyczyn umieralności na świecie. Są pierwszą przyczyną zgonów w grupie wiekowej 10-45 lat. Postępowanie przedszpitalne z pacjentem może okazać się nie lada wyzwaniem dla zespołu ratownictwa medycznego. Dedykowanym protokołem postępowania z pacjentem w fazie przedszpitalnej jest przede wszystkim protokół ITLS (International Trauma Life Support). Bez względu na to jaki protokół postępowania zostanie wykorzystany priorytetem dla każdego medyka, na każdym etapie jest walka o życie pacjenta – maksymalne skrócenie czasu od momentu zdarzenia do wdrożenia właściwego leczenia i szybkiego transportu pacjenta do właściwego zakładu opieki zdrowotnej.

Współczesna opieka w obrażeniach ciała wymaga spełnienia kilku kryteriów:

 • sprawnie zorganizowane i funkcjonujące struktury systemu PRM
 • dobrze wyszkolony personel, który jest dobrze zmotywowany
 • odpowiednie wyposażenie do prowadzenia wysokiej jakości medycznych czynności ratunkowych w zakresie pacjentów z obrażeniami ciała
 • skojarzenie ze sobą pracy zespołu ratownictwa medycznego, lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz opcjonalnie centrum urazowego
 • ciągła analiza efektywności działań oraz ponoszonych kosztów – debriefing

Program szkolenia to 7 godzi. wykładów i 9 godz. ćwiczeń obejmujący:

 1. Urazy klatki piersiowej i kręgosłupa
 2. Urazy czaszkowo-mózgowe, wstrząs
 3. Resuscytacja płynowa w urazach (wstrząs hipowolemiczny, wstrząs septyczny)
 4. Urazy brzucha i miednicy
 5. Urazy kończyn
 6. Urazy u dzieci, kobiet ciężarnych i osób starszych
 7. Postępowanie z chorym znajdującym się pod wpływem alkoholu i narkotyków
 8. Medyczne czynności ratunkowe w sytuacjach pozorowanych

Program jest zgodny z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z dn.10.10.2017, poz. 1884).

Czas trwania warsztatu: 2 dni, 16 godzin dyd. Zajęcia praktyczne w grupie do 8 os. na jednego instruktora

Liczba uczestników: 10 – 16 osób

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Ratownik medyczny za udział otrzymuje 16 pkt. edukacyjny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Koszt: 900 zł lub tylko  180 zł  z dofinansowaniem z EFS !
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.