Interwencje inwazyjne w praktyce ZRM – konikopunkcja, odbarczanie odmy, dostęp doszpikowy, drobne zabiegi chirurgiczne

 

Uczestnicy:

  • ratownik medyczny
  • pielęgniarka

Cel kształcenia:
Przygotowanie ratowników medycznych i pielęgniarek systemu PRM w zakresie wykonania w sytuacjach szczególnych konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej, wykonania dojścia doszpikowego oraz znieczulenia nasiękowego i szycia ran.

Program szkolenia:
1. Urazy klatki piersiowej. Odbarczanie odmy: objawy, wskazania, zasady wykonania nakłucia klatki piersiowej, sprzęt do odbarczania odmy prężnej, instruktaż wykonywania nakłucia klatki piersiowej
2. Niedrożność dróg oddechowych. Chirurgiczne techniki udrażniania dróg oddechowych. Konikopunkcja: wskazania, przeciwwskazania, podstawowe zasady wykonywania wraz z instruktażem
3. Uzyskanie dojścia donaczyniowego techniką doszpikową
4. Znieczulenie nasiękowe i szycie
5. Symulacje z wykorzystaniem umiejętności nabytych na kursie

Autorski program szkolenia z wykorzystaniem fantomu do konikopunkcji i odbarczenia odmy oraz goleni wieprzowych do dojść doszpikowych oraz szycia skóry, płata żebrowego wieprzowego ze skórą do ćwiczeń odbarczania odmy, płuc wieprzowych z tchawicą do ćwiczeń i prezentacji odmy, gardła i podgardla wieprzowego do konikopunkcji.
W czasie ćwiczeń pracujemy z wykorzystaniem zestawów do konikopunkcji QUICKTRACH i konikotomii ratunkowej PCK, igły do odbarczania odmy, dojść doszpikowych: BIG, EZ-IO, igła Jamshidi. 

Każdy uczestników ma swój zestaw jednorazowy do szycia i szwy z igłą.

Program warsztatów jest zgodny z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 10.10.2017, poz. 1884).

Czas trwania warsztatu: 2 dni, 16 godzin dyd. – 6 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń (studium indywidualnego przypadku). Zajęcia praktyczne w grupie 6 – 8 osobowej prowadzone przez jednego instruktora

Liczba uczestników: 8-16 osób

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział 16 punktów edukacyjnych.

Koszt: 1.600 zł 
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych przed szkoleniem.