Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

„Ratownictwo medyczne w katastrofach
i aktach terroru”.

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego
i
Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN–MED
serdecznie zapraszają

ratowników medycznych, pielęgniarki systemu, lekarzy, funkcjonariuszy służb, studentów kierunku lekarskiego, studentów kierunku ratownictwo medyczne do udziału w konferencji.

Komitet naukowy

gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński

prof. dr hab. n. med. Lech Kopka

ppłk lek. med. Adam Machowicz

podinspektor dr Paweł Jastrzębski

podkomisarz dr Adam Płaczek

Partner naukowy

Wojskowy Instytut Medyczny

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie

Organizator

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego

Współorganizator

Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN – MED w Giżycku

Komitet organizacyjny

kpr. Kamil Buć

mgr Cezary Piórkowski

mgr Tadeusz Miłowski

st. szer. Alina Górska

Zuzanna Pasemko

Patron medialny

Polska Zbrojna

Termin i miejsce: 5 – 6 września 2017 r, Port Ekomarina w Giżycku

W czasie konferencji odbędzie się 17 wykładów i 9 warsztatów

Tematyka wykładów m.in.:

 • Wykorzystanie symulacji medycznej w przygotowaniu do zabezpieczenia zdarzeń masowych i aktów terroru
 • Postępowanie przedszpitalne w aktach terroru – czy jesteśmy gotowi ?
 • Rola Ratownika Medycznego we współpracy z załogą śmigłowca ewakuacji medycznej
 • Postępowanie na miejscu katastrofy lotniczej – obowiązki i zagrożenia
 • SOR w warunkach zdarzenia masowego – trudności i wyzwania
 • ITLS – nowe wytyczne
 • Komu w drogę, temu USG! – Czy ultradźwięki skracają czas do postawienia rozpoznania w medycynie ratunkowej?
 • Tamowanie masywnych krwotoków przy użyciu nowoczesnych opatrunków hemostatycznych

 • Hipotermia terapeutyczna (TTM) po NZK, hipotermia głęboka, hipotermia pourazowa

 • Hiperwentylacja – ryzyko wystąpienia, zasadowica oddechowa, kapnometria

 • Leczenie bólu w warunkach przedszpitalnych

 • Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego

 • Pomoc psychologiczna w zdarzeniach o charakterze terrorystycznym

 • Pomoc psychologiczna osobom z syndromem stresu pourazowego

Warsztaty z ratownictwa taktycznego:

3 warsztaty na terenie zamkniętym (Strzelnica wojskowa) prowadzone przez: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szkoła Policji w Słupsku.

Czas trwania każdego warsztatu 60 min., maksymalna liczba uczestników w 1 warsztacie – 20 osób.

Uwaga: Uczestnicy tych warsztatów nie będą mogli brać udziału
w pozostałych 6 warsztatach !

Warsztaty z opieki pourazowej:

6 warsztatów – czas trwania jednego warsztatu 45 min., maksymalna liczba uczestników w 1 warsztacie – 12 osób.

Tematy warsztatów:

 • lek. med. Jakub Piotrkowski (SP ZOZ MSWiA z W-M CO Olsztyn) – USG w medycynie ratunkowej – diagnostyka krwawienia do jam ciała (protokół E-FAST)

 • podinspektor dr Paweł Jastrzębski (WSPol Szczytno) – Tamowanie krwotoków

 • WIM Warszawa – Procedury medyczne w stanach nagłych z wykorzystaniem symulatora medycznego wysokiej wierności

 • dr Tomasz Sanak (WIM) – Hipotermia po NZK

 • dr Krzysztof Ulbrych (Medline) – Resuscytacja pacjenta urazowego

 • mgr Joanna Kamińska, mgr Dagmara Rosikoń (Szpital Psychiatryczny SP ZOZ Węgorzewo) – Elementy pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych

Wykłady i warsztaty prowadzone z użyciem najnowszych symulatorów medycznych wysokiej wierności !

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na stronie:
  www.dan-med.com.pl

Rejestracja od 12 lipca 2017 r.

 1. Opłata za udział w Konferencji i 3 warsztatach z ratownictwa taktycznego lub 3 wybranych warsztatach z opieki pourazowej (decyduje kolejność zgłoszeń):

 • 250 zł – rejestracja w I terminie do 17.08.2017 r.

 • 300 zł – rejestracja w II terminie od 18.08 do 01.09.2017 r.
  Uwaga: żołnierze – ratownicy  koszt opłaty tylko 50 % !

 1. Potwierdzenie udziału w Konferencji wyłącznie na podstawie wypełnionego formularza oraz wniesienia opłaty na konto: Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED Danuta Piórkowska    nr: BGŻ BNP Paribas S.A.    20 1600 1462 1838 2415 3000 0001

  w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2017 (I termin rejestracji) lub do 01.09.2017 (II termin rejestracji)

 2. W przypadku rezygnacji w terminie po 01.09.2017 r. koszty uczestnictwa nie będą zwracane. Informację o rezygnacji należy przesłać drogą mailową na adres: csr@dan-med.com.pl

W ramach opłaty zapewniamy:

 • uczestnictwo w wykładach i warsztatach szkoleniowych

 • teczka, długopis, smycz

 • pamiątkowy T-shirt (tylko przy rejestracji i opłacie do 17.08.2017 r.) proszę podać rozmiar przy rejestracji

 • catering kawowy oraz ognisko integracyjne w pierwszym dniu konferencji
 • certyfikat uczestnictwa i 18 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają 10 % zniżki na okres 12 miesięcy (do września 2018 r.) na wszystkie formy szkoleniowe prowadzone przez Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN – MED w Giżycku.

Noclegi:

Rezerwacje i opłaty za noclegi uczestnik konferencji dokonuje we własnym zakresie.
Lista polecanych obiektów hotelowych na stronie
www.dan-med.com.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: csr@dan-med.com.pl

lub telefonicznie: Cezary Piórkowski tel. 608 429 930