Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
„Ratownictwo medyczne w katastrofach i aktach terroru”

GIŻYCKO 5-6.09.2017 r., Port Ekomarina

PROGRAM KONFERENCJI

12.00 – 14.00

Rejestracja uczestników

14.00 – 14.30

Uroczyste otwarcie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

 • Uroczyste otwarcie konferencji – gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński
 • Wykład Inauguracyjny – „Jak możemy usprawnić działania służb ratunkowych w dobie aktualnych zagrożeń?” ppłk lek. med. Adam Machowicz Wojskowy Instytut Medyczny

14.30 – 16.15

I Sesja – Wojskowy Instytut Medyczny

 • Postępowanie przedszpitalne w aktach terroru – czy jesteśmy gotowi ?
  mgr Paweł Wiktorzak ratownik medyczny
 • Pomoc psychologiczna w zdarzeniach o charakterze terrorystycznym
  mgr Szymon Rokicki, ratownik medyczny
 • Hipotermia terapeutyczna (TTM) po NZK, hipotermia głęboka, hipotermia pourazowa – procedury
  dr Tomasz Sanak
 • SOR w warunkach zdarzenia masowego – trudności i wyzwania
  ppłk lek. med. Adam Machowicz

16.15 – 16.30

Przerwa kawowa

16.30 – 17.00

II Sesja – Departament Wojskowej Służby Zdrowia

 • „Poszerzone kompetencje” wojskowego ratownika medycznego – nowe zmiany, nowe wyzwania
  ppor. mgr Anna Aleksandrzak

17.00 – 18.00

II Sesja – Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

 • Postępowanie na miejscu katastrofy lotniczej – obowiązki i zagrożenia
  mgr inż. Marcin Strojek
 • Rola Ratownika Medycznego we współpracy z załogą śmigłowca ewakuacji medycznej
  mgr Michał Madeyski
 • Przyjęcie pacjenta na pokład śmigłowca i opieka w trakcie lotu
  mgr Piotr Tuchowski

20.00 – 23.00

Ognisko integracyjne – Port Ekomarina

9.00 – 10.30

III Sesja – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 • Tamowanie masywnych krwotoków przy użyciu nowoczesnych opatrunków hemostatycznych
  podinspektor dr Paweł Jastrzębski
 • Wykorzystanie systemu udzielania pierwszej pomocy w praktyce na przykładzie schematu działań SPAP w Gdańsku
  nadkomisarz Jarosław Przyjemczak
 • Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego
  komisarz mgr Marcin Nowak

10.30 – 11.20

IV Sesja – Psychologia w ratownictwie

 • Pomoc psychologiczna osobom z syndromem stresu pourazowego
  mgr Grzegorz Słomkowski, Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie
 • Wsparcie psychologiczne dla personelu ratownictwa medycznego na przykładzie Programu Debriefing
  mgr Jacek Apanasewicz, Wydział Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
  Krajowy Koordynator Programu Debriefing Falck Medycyna

11.20 – 11.35

Przerwa kawowa

11.35 – 13.00

V Sesja – opieka pourazowa

 • Komu w drogę, temu USG! – Czy ultradźwięki skracają czas do postawienia rozpoznania w medycynie ratunkowej?
  lek. med. Jakub Piotrkowski, Oddział Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Onkologicznej SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Przewodniczący Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – Oddział Olsztyn. 
 • Leczenie bólu w warunkach przedszpitalnych.
  dr n. med. Krzysztof Chmiela, specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, Kierownik Medyczny Regionu Łódzkiego FALCK MEDYCYNA
 • Hiperwentylacja – ryzyko wystąpienia, zasadowica oddechowa, kapnometria.
  lek. med. Krzysztof Ulbrych, specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej

13.00 – 13.30

Zakończenie Konferencji

13.30 – 14.15

Przerwa obiadowa

14.15 – 17.30

Warsztaty

Warsztaty z zakresu medycyny pola walki
Strzelnica wojskowa (teren zamknięty)

 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • 15 GBZ/SPAP

3 grupy 20-os., uczestnicy dojazd własny lub transport autokarem.
Maksymalna liczba uczestników na 1 warsztacie – 20 os.

Uczestnicy tych warsztatów nie będą mogli brać udziału w pozostałych 6 warsztatach z opieki pourazowej.

Warsztaty z zakresu opieki pourazowej
Ekomarina

 • USG w medycynie ratunkowej – diagnostyka krwawienia do jam ciała (protokół E-FAST) – lek. med. Jakub Piotrkowski (SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)
 • Tamowanie krwotoków – podinspektor dr Paweł Jastrzębski (WSPol Szczytno)
 • Procedury medyczne w stanach nagłych z wykorzystaniem symulatora medycznego wysokiej wierności – WIM Warszawa
 • Hipotermia po NZK – dr Tomasz Sanak (WIM Warszawa)
 • Resuscytacja pacjenta urazowego – dr Krzysztof Ulbrych (Medline)
 • Elementy pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych – mgr Joanna Kamińska, mgr Dagmara Rosikoń (Szpital Psychiatryczny SP ZOZ Węgorzewo)

Czas trwania jednego warsztatu 45-60 min.
Maksymalna liczba uczestników na 1 warsztacie – 12 os.

Wykłady i warsztaty prowadzone z użyciem najnowszych symulatorów medycznych wysokiej wierności !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od niego niezależnych.