Fotorelacja z Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Ratownictwo medyczne w katastrofach i aktach terroru”.