IX KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
„NOWOCZESNA STERYLIZACJA WYROBÓW MEDYCZNYCH. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH”

GIŻYCKO  28 – 29 luty 2024 r.

odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku 

ul. Moniuszki 22,   11-500 Giżycko 

 

Patronat Honorowy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

 

Koszt uczestnictwa – 369,00 zł brutto.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w wykładach i warsztatach szkoleniowych
  • certyfikat uczestnictwa
  • bufet kawowy oraz obiad w pierwszym i drugim dniu konferencji
  • kolacja pierwszego dnia konferencji dla wszystkich uczestników

Rezerwacje i opłaty za noclegi uczestnik dokonuje we własnym zakresie.

Przygotowaliśmy 120 miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Warunkiem  uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia mailem do 07.02.2024 r.  na adreskonferencja.danmed@gmail.com  oraz  dokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 09.02.2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:10

OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI – Powitanie Gości

Wykłady - I Sesja 9:10 - 11:00

09:10 – 09:40

Zdarzenia  niepożądane  jako  element  poprawy  jakości  –  mgr  Małgorzata  Zalewska  Członek Prezydium  OIPiP w Olsztynie 

09:40 – 10:10

Stres Oksydacyjny Choroba Cywilizacyjna XXI wieku – okiem Klinicysty-Psychodietetyka – mgr Angelika Kowalewska

10:10 – 11:00

OTWARCIE STOISK FIRMOWYCH – SPOTKANIE Z FIRMAMI PRZY KAWIE

WYKŁADY II SESJA 11:00 - 13:00

11:00 – 11:30

Woda  do  celów  sterylizacji  – Elektrodejonizacja  wody  –  konieczność  czy  dopiero przyszłość?  –  Andrzej  Abramczyk   AMED

11:30 – 12:00

Nie wszystkie wskaźniki są takie same. Czego należy oczekiwać dla komfortu pracy personelu i bezpieczeństwa pacjenta? – 3M

12:30 – 13:00

Znakowanie narzędzi chirurgicznych – rozwiązania i korzyści – ELMI

13:00 – 13:50

Lunch

Wykłady - III sesja 14:00 -17:00

14:00 – 14:30

Nowoczesne metody i dokumentacja procesu dekontaminacji i dezynfekcji
pomieszczeń – KLAROMED

14:30 – 15:00

Podstawy sterylizacji  w  parze  wodnej – Rafał  Abramczyk   AMED

15:00 – 15:30

Czyste narzędzia – bezpieczny pacjent.  Nowe rozwiązania w reprocesowaniu bezkanałowych wyrobów medycznych – Michał Sawicki   Schulke Polska

15:30 – 16:00

Prawidłowa kwalifikacja sprzętu do sterylizacji niskotemperaturowej – 3M

16:00 – 16:30

Biodekontaminacja jako skuteczna metoda eliminacji patogenów w środowisku szpitalnym – mgr Magdalena Dubinska ( Clinical Affairs Associate, Healthcare Europe)   Ecolab

16:30 – 17:00

Patogeny  alarmowe  w  szpitalach.  Czy  możemy  czuć  się  bezpieczni ? – dr mikrobiologii Emilia  Szostek – Drwal    OptiMed  

19:30

Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji i przedstawicieli firm

Warsztaty

10:00 – 12:00

Uczestnicy podzieleni na 3 grupy.       Godziny zmian między grupami: 10:00, 10:40, 11:20

  • Biodekontaminacja jako skuteczna metoda eliminacji patogenów w środowisku szpitalnym – STERIMED

  • Wyroby medyczne – kierunek ekologia. Odpowiedzialna produkcja z uwzględnieniem aspektów środowiskowych – TZMO

  • Metody analizy składu ciała – omówienie na przykładzie wybranego uczestnika grupy. Praktyka odroczonej gratyfikacji – ćwiczenia i materiały dla uczestnikówmgr Angelika Kowalewska

12:00 – 12:30

Przerwa  kawowa

12:30 – 12:45

Zakończenie  IX Konferencji

12:45 – 13:45

Lunch

ZAPROSZONE   FIRMY

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, zmiany jej terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu.