IV KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”

GIŻYCKO 17 – 18 luty 2017 r.

Program konferencji

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników warsztatów z zakresu: Leczenie Ran

9:00 – 9:30

„Owrzodzenia nowotworowe w praktyce pielęgniarki. Rany przewlekłe – zalecenia a rzeczywistość” – wykład Bożena Kopcych

Warsztaty z leczenia ran

9:30 – 11:30

Uczestnicy podzieleni na 4 grupy
Czas trwania każdego warsztatu: 25 – 30 min.
Godziny zmian między grupami: 10:00 ; 10:30 ; 11:00

„Prewencja zakażeń szpitalnych w świetle najnowszych rekomendacji i badań klinicznych. Zakażenia związane ze stosowaniem centralnych cewników naczyniowych”

3M PrzemysławLenartowicz

„Nowoczesne podejście do leczenia ran przewlekłych”

Aesculap Chifa Piotr Kozłowski.

„Miejscowe leczenie ran – aktualne wytyczne”

Schülke Polska

„Nowoczesne metody leczenia ran – stopa cukrzycowa, odleżyny, owrzodzenia”

ConvaTecBożena Chlewińska

11:30 – 12:10

Rejestracja uczestników Konferencji

12:15 – 12:30

Oficjalne otwarcie Konferencji, powitanie uczestników – Prezes PSSM Dorota Kudzia-Karwowska

Wykłady

12:30 – 13:00

„Transmisja CPE w trakcie badań endoskopowych. Czy powinny być stosowane specjalne środki ostrożności?”
Schülke Polska Jędrzej Gromadecki

13:00 – 13:30

„Transmisja szczepów wieloopornych w gabinecie zabiegowym. Punkty krytyczne w transmisji zakażeń”
Medilab

13:30 – 14:00

Przerwa – Lunch, poczęstunek na ciepło

14:00 – 14:30

„Aktualne regulacje prawne w obszarze sterylizacji”
Media-MED

14:30 – 15:00

„Dekontaminacja w endoskopii”
Informer Med

Warsztaty

15:10 – 18:40

Uczestnicy podzieleni na 7 grup.
Czas trwania każdego warsztatu: 25 – 30 min.
Godziny zmian między grupami: 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10

„Higiena rąk jako profilaktyka zakażeń szpitalnych”

ProjectMed

„Dobór wody i środków jako klucz do prawidłowej dekontaminacji narzędzi medycznych”

Dr.Weigert

„Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji”

Media-MED

„Zwalnianie wsadu na podstawie kontroli biologicznej: para, tlenek etylenu, nadtlenek wodoru – teoria i praktyka”

3M

„Zapobieganie utrwalaniu zanieczyszczeń i tworzeniu biofilmu, jako element walki z rozprzestrzenianiem się szczepów opornych”

Medilab

„3xS czyli skuteczne, szybkie i sprawdzone metody walki z zakażeniami szpitalnymi”

MCPOLSKA.PL

„Czy i jak kontrolować endoskopy giętkie przed użyciem”

Sterigat

Wykłady

8:45 – 9:15

„Wpływ gazów niekondensujących na proces sterylizacji – nowoczesny test Bowie- Dick’a”

3M Aleksandra Jaguś

9:15 – 9:45

„Innowacyjne rozwiązania w technologii i procesach mycia, dezynfekcji i sterylizacji”

MMM Münchener Medizin Mechanik Polska Łukasz Jankowski

9:45 – 10:15

SMS

10:15 – 10:35

Przerwa kawowa

10:35 – 11:05

„Nowoczesne i praktyczne rozwiązania dla Centralnych Sterylizatorni – propozycje firmy Getinge”

Zbigniew Dec Getinge

11:05 – 11:30

„Wybrane zagadnienia związane z kontrola procesów mycia”

SterigatRobert Zajączkowski

11:30 – 12:00

„Odpowiedzialność za „sterylność” narzędzi i sprzętu medycznego-kontrola biologiczna”

AMED Rafał Abramczyk

12:00 – 12:30

Przerwa – Lunch, poczęstunek na ciepło

12:30 – 13:00

„Nowa technologia wytwarzania pary czystej do sterylizacji medycznej”

STIGEN Gwidon Janów

13:00 – 13:30

„Najnowsze rozwiązania w sterylizacji niskotemperaturowej na świecie”

MCPOLSKA.PL

13:30 – 14:00

„Standardy reprocesowania instrumentarium chirurgicznego i endoskopowego”

Schülke Polska Łukasz Bartkowski

14:05

Podsumowanie konferencji, oficjalne zakończenie, wręczenie podziękowań i certyfikatów dla uczestników

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od niego niezależnych.