Uczestnicy:

 • ratownik medyczny
 • pielęgniarka
 • lekarz
 • strażak PSP i OSP
 • ratownik WOPR

Cel kształcenia:

Przybliżenie współczesnej wiedzy na temat kryzysu i traumy oraz konsekwencji wydarzeń traumatycznych indywidualnych i grupowych oraz zasad pierwszej pomocy psychologicznej. Wyposażenie w umiejętności rozpoznawania i oceny stanu psychicznego oraz podstawowych potrzeb ofiar wydarzeń traumatycznych i podejmowanie właściwej interwencji.

Program:

 • Wydarzenia traumatyczne i ich podział ze względu na rodzaj i zasięg: (indywidualne,  masowe, katastrofy)
 • Indywidualny wymiar traumy:
 • Konsekwencje  psychologiczne i psychopatologiczne  doświadczania wydarzeń traumatycznych – myślenie, emocje i zachowanie w trakcie wydarzenia traumatycznego reakcje bezpośrednie, odległe skutki  (ostre zaburzenia stresowe, zespół stresu pourazowego)
 • Problemy związane z oceną  objawów potraumatycznych:  adaptacyjna funkcja objawów,  normatywność vs. patologia psychiczna
 • Trauma jako wydarzenie masowe, czyli społeczny i grupowy  wymiar traumy
 • Reakcje tłumu, grupy,  tzw. myślenie grupowe
 • Zasady rządzące wsparciem w czasie i po wydarzeniu traumatycznym
 • Cele, zasady,  sposoby  i organizacja pierwszej pomocy psychologicznej,
 • Kwestie szczegółowe: utraty i śmierć jako szczególny rodzaj doświadczenia traumatycznego, zasady postępowania według schematu pierwszej pomocy psychologicznej
 • Obciążenia psychiczne w pracy z ofiarami wydarzeń  traumatycznych w służbach ratowniczych: wypalenie zawodowe, zespół tzw. zmęczenia współczuciem oraz sposoby przeciwdziałania i  sposoby radzenia sobie z tego rodzaju  konsekwencjami

Program warsztatów jest zgodny z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z dn.10.10.2017, poz. 1884). Został zatwierdzony przez Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Liczba uczestników: 8-16 osób.
Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział 8 punktów edukacyjnych.

Koszt: od 400 zł. brutto
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.