Uczestnicy:

 • ratownik medyczny
 • pielęgniarka
 • lekarz
 • strażak PSP i OSP
 • ratownik WOPR
 • psycholog

Cele kształcenia:

Psychologia stosowana w prowadzeniu akcji ratowniczych jest dziedziną wywodzącą się z praktyki zarządzania oraz interwencji kryzysowej. Obejmuje problemy związane z reagowaniem na doświadczenia traumatyczne własne oraz innych osób, umiejętność kierowania stresem podczas akcji ratowniczej i komunikowanie się z osobami poszkodowanymi oraz zespołem ratowniczym.

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z powyższymi problemami oraz przekazanie praktycznych wskazówek do zachowania się w akcji ratowniczej. Przeznaczone są dla personelu medycznego, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych problemami psychologii ratownictwa i katastrof, dla osób pasjonujących się ratownictwem i niezwiązanych z medycyną.

Program: 

Charakterystyka doświadczenia traumatycznego:
 • wypadki, katastrofy komunikacyjne
 • traumy kryminalne (zabójstwo, zgwałcenie, napad rabunkowy)
 • traumy związane ze zdarzeniami masowymi (pożary, katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne)
Konsekwencje doświadczeń traumatycznych:
 • normalna reakcja stresowa
 • ostra reakcja stresowa
 • zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD)
Kontakt z osobami w sytuacji trudnej, podstawowe zasady interwencji kryzysowej:
 • kluczowe zasady komunikowania się
 • radzenie sobie z szokiem, agresją, dezorganizacją
 • elementy negocjacji z poszkodowanymi
 • interwencja kryzysowa wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
 • dostarczenie wsparcia psychologicznego
 • przekazywanie informacji o śmierci
Psychologiczne bezpieczeństwo ratownika:
 • diagnoza własnego poziomu stresu (strategie oraz style radzenia sobie)
 • uświadomienie znaczenia konstruktywnych strategii redukcji stresu
 • wpływ traumy na psychikę
 • możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego
 • odreagowanie po szczególnie obciążających wydarzeniach (debriefing)

Czas trwania: 1 dzień, 8 godz. dyd., w tym 3 godz. wykład i 5 godz. zajęcia warsztatowe
Liczba uczestników: 6 – 8 osób

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział w warsztatach 8 punktów edukacyjnych.

Koszt: od 300 zł. brutto
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.