Adresaci:

Kurs jest skierowany do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, techników medycznych, fizjoterapeutów, sanitariuszy i kierowców karetek, mających na co dzień do czynienia z osobami, u których istnieje ryzyko wystąpienia zatrzymania krążenia (szpital, izba przyjęć, przychodnia, prywatny gabinet lekarski).

Cele kształcenia:

Umożliwienie prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego. Prawidłowe zastosowanie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, defibrylacji. Standaryzacja istniejących procedur postępowania w przypadku zatrzymania krążenia. Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego w placówce służby zdrowia.

Program:

Wykłady i ćwiczenia w formie symulacji medycznej na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (wkłucia dożylne, wentylacja przyrządowa, intubacja, generowanie zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Zajęcia praktyczne prowadzone w grupach do 6 osób na 1 instruktora.

Ocena: W czasie zajęć podlegają ocenie umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, znajomości algorytmów postępowania.

Czas trwania: 1 dzień, 6 godz. dydaktycznych

Liczba uczestników: 6 – 12 osób

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział w warsztatach 6 punktów edukacyjnych.

Koszt: od 225 zł. brutto

Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.