Uczestnicy:
Szkolenie adresowane przede wszystkim do osób na co dzień pracujących z osobami o wysokim potencjale samobójczym i agresywnymi
osobami psychotycznymi: ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, strażnicy miejscy, policjanci, strażacy. W ramach limitu miejsc mogą wziąć w nim udział przedstawiciele innych zawodów zainteresowani problematyką pomocy psychologicznej.

Cel kształcenia:

Uczestnik po szkoleniu będzie posiadał elementarną wiedzę z zakresu psychopatologii, a także zasad i technik postępowania z pacjentami o wysokim potencjale samobójczym i agresywnymi osobami psychotycznymi. Uzyska praktyczne umiejętności oceny stanu psychicznego pacjentów stanowiących zagrożenie dla siebie i otoczenia. Udział w szkoleniu to również okazja do odbycia bardzo praktycznego przeszkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, interwencyjnych i negocjacyjnych w kontekście sytuacji kryzysowych.

Prowadzący: mgr Anna Jastrzębska, psycholog, specjalista z zakresu psychologii zdrowia, psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.
Doświadczenie m.in. w pracy z pacjentami będącymi pod opieką Kliniki Neurologii WIML, weteranami Polskich Kontyngentów Wojskowych. W ramach programu „4 Łapy vs. PTSD” zajmuje się doborem i szkoleniem psów towarzyszących dla przedstawicieli służb ratowniczych i mundurowych cierpiących na zespół stresu pourazowego.

Autorski program:

 1. Podstawy prawne działań interwencyjnych w stanach nagłych.
 2. Zjawisko samobójstwa. Typologia samobójstw.
 3. Samobójstwa rozszerzone.
 4. Ocena ryzyka samobójstwa.
 5. Postępowanie z osobą w kryzysie sulcydalnym – zasady komunikacji – ćwiczenia
 6. Postępowanie z osobą w kryzysie sulcydalnym – interwencja kryzysowa – ćwiczenia
 7. Schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, ostre zaburzenia psychotyczne.
 8. Postępowanie z osobą w czasie epizodu psychotycznego – zasady komunikacji – ćwiczenia
 9. Postępowanie z osobą w czasie epizodu psychotycznego – interwencja kryzysowa – ćwiczenia.
 10. Sytuacje zagrożenia zdrowia i życia osób udzielających pomocy – ćwiczenia.
 11. Najczęstsze błędy popełnianie przez osoby udzielające wsparcia.
 12. Psychologiczne BHP Ratownika

Czas trwania: 2 dni – 19 godzin dydaktycznych, w tym 7 godz. wykład i 12 godz. ćwiczenia !
Pierwszy dzień to przede wszystkim wykłady z elementami ćwiczeń. Drugi dzień to zajęcia praktyczne w sytuacjach symulowanych.

Liczba uczestników: 10 – 15 osób.

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział 19 punktów edukacyjnych.

Koszt: 900 zł  lub  tylko  180 zł  z dofinansowaniem z EFS !
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.