Oferta skierowana jest do lekarzy wszystkich specjalizacji, w tym do lekarzy POZ oraz pielęgniarek, ratowników medycznych, techników medycznych, fizjoterapeutów. Proponowane szkolenia odwołują się do posiadanej przez Państwa wiedzy. Głównym celem jest aktualizacja oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności decydujących o szansach przeżycia osób w nagłym stanie zagrożenia zdrowia i życia. W oparciu o symulacje realnych sytuacji kładziemy nacisk na zajęcia praktyczne. Ćwiczenia uwzględniają zarówno postępowanie pojedynczej osoby, jak i działanie zespołowe.
    W programach wszystkich form doskonalenia uwzględnione są najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015.
    Zajęcia prowadzimy metodą symulacji medycznej. Nasi instruktorzy odbyli w tym zakresie odpowiednie szkolenia.
Oddzielna oferta dla szpitali – to szkolenie z procedur (algorytmów postępowania), które mają powiązanie z tematyką ratownictwa i stanowią cenną wartość przy akredytacji lub certyfikacji placówki, np.:

  • przygotowanie szpitala do działania w warunkach zdarzenia masowego lub katastrofy
  • postępowanie w przypadku specyficznych grup pacjentów – w ostrych zespołach wieńcowych, we wstrząsie anafilaktycznym, w przypadku udaru mózgu
  • współpraca Izby Przyjęć/SOR ze służbami ratowniczymi
  • ratowanie pacjenta wyziębionego

Szkolenie prowadzimy u Państwa w grupach 8 – 10 osobowych, co nie powoduje dezorganizacji pracy szpitala, a jednocześnie zwiększa zaangażowanie uczestników w ćwiczeniach.
Celem uzgodnienia szczegółowych warunków prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.